tablica interaktywna w szkole

Sposoby wykorzystywania tablic interaktywnych

Już od wielu lat, w wielu szkołach, tradycyjne tablice kredowe są zastępowane przez tablice interaktywne. Ich zadaniem jest urozmaicanie zajęć, dając możliwość młodzieży wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii i aplikacji edukacyjnych. Początkowo nauczyciele nie byli przekonani co do ich skuteczności, dlatego też traktowali je jako zwykłą tablicę do spisywania zagadnień i rozwiązywania zadań.

Tablica potrzebna nauczycielowi

tablica interaktywna w szkoleJednak od dłuższego czasu coraz chętniej korzystają z możliwości tablic i wykorzystują je podczas lekcji na różne sposoby. Tablica interaktywna posiada wiele funkcjonalności, które zyskały nie tylko uznanie wśród nauczycieli, ale także wśród uczniów. Możliwość bezpośredniego podłączenia komputera oraz rzutnika jest bardzo istotna, ponieważ w każdej chwili prowadzący zajęcia może uruchomić prezentację czy jakiś program tematyczny oraz zachęcić uczniów do aktywności. W zależności od typu zajęć młodzież ma możliwość układać słowa z rozsypanek, dopasowywać obrazy, czy po prostu rozwiązywać zadania matematyczne. Największą zaletą korzystania z tego urządzenia jest opcja sporządzenia zapisków z lekcji oraz wysłania ich w wersji elektronicznej do uczniów. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu i maksymalnie wykorzystać czas zajęć na przekazanie określonego materiału.

tablica interaktywna w szkoleTablica interaktywna w szkole to naprawdę spore unowocześnienie, które pozwala prowadzić nauczycielom lekcje w zupełnie inny sposób – pozwalając uczniom poruszać się po klasie oraz dyskutować. Dawniej każdy prowadzący korzystał tylko z materiałów podręcznikowych czy kart pracy, teraz jednak może znajdować i uruchamiać ogólnodostępne programy multimedialne, przeznaczone na każdy etap nauki. Dopasowanie trybu prowadzenia zajęć do oczekiwań dzieci oraz zapewnienie im odrobiny rozrywki mogą sprawić, że właśnie dany przedmiot stanie się ich ulubionym. Poza tym wszelkie wiadomości przyswajane na lekcji zapadną im na długo w pamięci, ponieważ dynamiczne doświadczenia i samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania wymaga od nich dużego skupienia. Wykorzystywanie tablic interaktywnych ma wiele korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

Prowadzący zajęcia może odpowiednio wcześniej przygotować całość materiału i w interesujący sposób przekazać go młodzieży tak, by go zapamiętali. Dzieci z kolei czerpią dużą radość z możliwości samodzielnego rozwiązywania zadań multimedialnych, poza tym różnego typu aplikacje edukacyjne oddziałują jednocześnie na wiele zmysłów, co przekłada się na efektywne przyswajanie wiedzy.

Dodaj komentarz