poszukiwanie przodków

Gdzie szukać informacji o swoich przodkach?

Dla wielu osób historia rodziny jest bardzo ważna — interesują się oni latami, w jakich żyli przodkowie, a także tym, czym się zajmowali lub jak wyglądali. Cofnięcie się kilkaset lat jest ciekawym przeżyciem, które pozwoli odkryć sporo faktów o rodzinie. Stworzenie drzewa genealogicznego nie jest jednak tak proste, jak mogłoby się to wydawać.

Dokumenty z archiwum państwowego

poszukiwanie przodkówObecnie funkcjonuje wiele instytucji, które ułatwiają pozyskanie informacji o przodkach, lecz wciąż wymaga to sporej ilości czasu. Od czego najlepiej zacząć? Można wyróżnić kilka miejsc, do których warto udać się, aby rozpocząć poszukiwanie przodków – archiwa państwowe, parafie, urzędy stanu cywilnego oraz archiwa zakładów pracy. Pierwsze z nich przechowują dane o osobach starszych niż 100 lat — spisy przygotowane były jeszcze przed I Wojną Światową, dlatego łatwo można dotrzeć do związków rodzinnych i adresów zamieszkania przodków nawet z XIX wieku. Do archiwów państwowych oraz dokumentów urzędu stanu cywilnego można uzyskać dostęp przez internet z oficjalnej strony, gdzie publikowane są zbiory. Odszukanie odpowiednich może zająć dużo czasu i zazwyczaj będzie wymagało znajomości języka rosyjskiego lub niemieckiego.

poszukiwanie przodkówDane sięgające głębiej w historię można znaleźć w zapiskach ksiąg parafialnych, jednak ich stan nie pozwala na odczytanie wielu informacji. Często może być również wymagana umiejętność rozczytywania średniowiecznych pism i posługiwania się łaciną. Dla osób niezajmujących się tym zawodowo odszukanie większości takich informacji jest niemożliwe. Właśnie dlatego z pomocą przychodzą firmy, które profesjonalnie zajmują się poszukiwaniem danych o przodkach. Dysponują oni nie tylko wiedzą o sposobach docierania do źródeł takich jak prasa czy różne księgi, ale współpracują z wieloma historykami i językoznawcami, którzy ułatwiają rozszyfrowanie dokumentów. Często tacy eksperci są w stanie podążać śladem przodków nawet za granicę, przez co istnieje większa szansa odnalezienia zapisków dotyczących danego członka rodziny. Jak się zatem okazuje, wiele danych o przodkach można pozyskać samodzielnie, poświęcając na to czas.

Jeśli jednak komuś zależy, by stworzyć rozbudowane drzewo genealogiczne wiele lat wstecz, wówczas najrozsądniejszym i najkorzystniejszym wyborem będzie skorzystanie z pomocy profesjonalnych firm. Zaoszczędzi się tym samym czas i będzie się miało pewność, że umieszczona na tablicy pokoleń osoba ma wspólne korzenie z daną rodziną — potwierdzenie będą stanowiły dostarczone przez ekspertów dokumenty.